HT074 – Hình Thờ Cửu Huyền Thất Tổ Pha Lê – Cao 38cm

3,989,000 

Cửu Huyền Thất Tổ (chữ Hán: 九玄七祖). với ý nghĩa bao gồm các vị ông bà tổ tiên đã mất. Khi khấn vái trước bàn thờ gia tiên, người chủ lễ sẽ khấn “Cửu Huyền Thất Tổ”, hàm ý gửi lời khấn nguyện đến tất cả các vị

Danh mục: